MENU

Tahun : 2023

Nama Sistem Perihal  Statistik 
e-Perolehan Bilangan Sebutharga yang dikeluarkan 31
e-Perolehan Bilangan Kontraktor yang berdaftar 1494
e-Kasih Bilangan Permohonan 11461
e-Harta Bilangan Permohonan Sewaan Gerai/Pasar 0
e-JOB Bilangan Permohonan Jawatan Kosong 968
OSC Online Bilangan Permohonan Kebenaran Merancang 22
OSC Online Bilangan Permohonan TJB 1
OSC Online Bilangan Permohonan Bangunan 41
OSC Online Bilangan Permohonan Landskap 0
OSC Online Bilangan Permohonan Ubah Suai 6
OSC Online Bilangan Permohonan Infra 9
OSC Online Bilangan Permohonan Permit 7