MENU

Tahun : 2022

Nama Sistem Perihal  Statistik 
e-Perolehan Bilangan Sebutharga yang dikeluarkan 29
e-Perolehan Bilangan Kontraktor yang berdaftar 1405
e-Kasih Bilangan Permohonan 865
e-Harta Bilangan Permohonan Sewaan Gerai/Pasar 0
e-JOB Bilangan Permohonan Jawatan Kosong 0
OSC Online Bilangan Permohonan Kebenaran Merancang 22
OSC Online Bilangan Permohonan TJB 0
OSC Online Bilangan Permohonan Bangunan 43
OSC Online Bilangan Permohonan Landskap 3
OSC Online Bilangan Permohonan Ubah Suai 1
OSC Online Bilangan Permohonan Infra 11
OSC Online Bilangan Permohonan Permit 2