MENU

1. Mewujudkan kerjasama antara Jabatan Penguatkuasaan MPK dengan masayarakat bagi langkah-langkah pencegahan pelanggaran Akta dan Undang-undang kecil yang digunapakai oleh MPK.
2. Memberi didikan dan kesedaran kepada masyarakat dalam pelbagai sudut perundangan.
3. Mendedahkan kepada masyarakat tentang peranan dan cabaran yang dihadapi oleh anggota Penguatkuasa MPK semasa melaksanakan tugas-tugas penguatkuasaan.
4. Menyalurkan maklumat tepat untuk memperbetulkan persepsi negatif masyarakat terhadap tugas-tugas penguatkuasaan sekaligus meningkatkan keyakinan masyarakat kepada MPK
 

Kemaskini Terakhir: Isnin, 22 Julai 2024 - 3:27pm