MENU

VISI

Menjadi Peneraju Komunikasi Korporat Dan Perhubungan Awam  Yang Berkualiti, Professional Dan Berwibawa Dalam Memasarkan Maklumat Majlis Perbandaran Kluang

MISI

Membina Dan Memperkasakan Majlis Perbandaran Kluang Menerusi Pengurusan Hal Ehwal Korporat Dan Perhubungan Awam Yang Efektif.

OBJEKTIF

Unit Ini Berperanan Menjaga Persefahaman Dan Memelihara Hubungan Awam Secara Efektif Dengan Cara Melibatkan Pihak Luar Dan Dalaman Majlis Perbandaran Kluangdari Segi Pembudayaan Khidmat Masyarakat Cemerlang Dan Pembentukan Imej Juga Mengendalikan Hubungan Dan Isu / Aduan Yang Berkaitan Majlis Perbandaran Kluang.

Kemaskini Terakhir: Jumaat, 1 March 2024 - 5:20pm