MENU

Bahagian Teknologi Maklumat (BTM)

Visi BTM

“Peneraju perkhidmatan digital seiring dengan perkembangan Revolusi Industri Dunia Digital”

Misi BTM

1. Memperkukuh mutu perkhidmatan dan penyampaian maklumat yang efisien kepada pelanggan.

2. Memperkasa tadbir urus organisasi melalui pendigitalan secara komprehensif bagi memastikan perkhidmatan beroperasi dengan lebih cekap dan efisyen

Objektif BTM

  1. Ke arah Majlis Perbandaran yang maju dari segi penggunaan teknologi maklumat.
  2. Memberikan perkhidmatan yang lebih efisyen kepada orang ramai ketika berurusan dengan pihak Majlis Perbandaran Kluang.
  3. Memastikan agar Majlis Perbandaran Kluang, sentiasa peka terhadap kemajuan ICT dengan mengaplikasikan penggunaan teknologi yang terkini.
  4. Menggalakkan budaya penggunaan komputer di kalangan pegawai dan kakitangan untuk meningkatkan produktiviti yang lebih baik dan berkualiti.

Garis Panduan dan Dasar Keselamatan ICT

dasar_keselamatan_ict_mampu.pdf

garis_panduan_mengenai_tatacara_penggunaan_internet_mel_elektronik_di_agensi-agensi_kerajaan.pdf

langkah-langkah_untuk_memperkukuhkan_keselamatan_rangkaian_setempat_tanpa_wayar_wireless_local_area_network_di_agensi-agensi_kerajaan.pdf

Saluran Aduan Integriti

https://docs.google.com/forms/d/12znyGTLBVq_H-yVFt6WY8YrKq2H0AyDvsIGLIXdC8Ko/edit?ts=63184e0a

Borang Aduan Integriti