MENU

Saluran aduan integriti ini disediakan bagi kemudahan wargakerja dan orang awam untuk menyalurkan sebarang maklumat berkaitan salah laku dan perlanggaran etika serta tatakelakuan warga kerja jabatan ini dan ia adalah merupakan salah satu usaha menggalakkan pembudayaan kerja berintegriti di Majlis Perbandaran Kluang (MPK)

                                                                qr_unit_integriti

                 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIIR537pzgUwJnvhUSclLSU_EBIekjaWkAKv3Wf9YloiMa0A/viewform

Kemaskini Terakhir: Isnin, 22 Julai 2024 - 3:27pm