MENU

SENARAI AKTA

1. Akta Kerajaan Tempatan 1976 – Akta 171

2. Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974 – Akta 133

3. Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 – Akta 172

4. Akta Pengangkutan Jalan 1987 – Akta 333

Kemaskini Terakhir: Selasa, 6 April 2021 - 12:34pm