MENU

Makluman Cukai 

1. Sekiranya pemilik masih gagal menjelaskan tunggakan cukai harta,operasi sitaan harta alih akan dijalankan.

2. Permohonan bayaran ansuran bagi tunggakan cukai harta yang tinggi juga diterima. Kelulusan adalah mengikut budibicara pihak Majlis Perbandaran Kluang.

3. Anda boleh membuat permohonan pulangan balik bilcukai harta/remisi sekiranya bangunan yang dimiliki oleh anda TIDAK DIDIAMI/KOSONG dan masih dalam keadaan baik untuk didiami. Borang permohonan remisi dan syarat permohonan boleh diperolehi di Jabatan Penilaian, MPK

4. Sekiranya bil cukai harta tidak diterima sebagaimana tempoh yang ditetapkan, anda boleh mendapatkannya di kaunter Cukai Majlis Perbandaran Kluang.