MENU

MAKLUMAN 

Setiap individu atau peniaga yang ingin membuka perniagaan perlulah mempunyai lesen atau permit perniagaan yang sah. Pihak Majlis Perbandaran Kluang kini membantu peniaga mendapatkan lesen yang sah mengikut jenis permohonan perniagaan yang diperlukan.