MENU

Objektif

  • Memantapkan keupayaan dan kapisiti organisasi bagi meningkatkan kecekapan sistem penyampaian perkhdmatan
  • Memperkasakan tadbir urus organisasi dan pembudayaan nilai-nilai murni ke arah kecemerlangan organisasi.
  • Memperkukuhkan dan meningkatkan sumber hasil majlis supaya dapat menyumbang kepada pembangunan Daerah Kluang.
  • Memperbanyakkan kemudahan dan insfrastruktur awam bagi meningkatkan kualiti hidup masyarakat.
  • Memantapkan hubungan kerjasama yang strategik dengan "stakeholders" dan pelanggan bagi memakmurkan Daerah Kluang.
Kemaskini Terakhir: Rabu, 28 Oktober 2020 - 12:45pm