MENU

Kepada : Semua Jabatan /Agensi Kerajaan/Badan Berkanun/Pemilik Premis Perdagangan/Perindustrian

Tarikh Berkuatkuasa : 8 Mac 2021

Sumber/Infografik:
Unit Komunikasi Korporat dan Kemasyarakatan

pasang_bendera_daerah_kluang_mac2021

Kemaskini Terakhir: Selasa, 6 April 2021 - 12:34pm