MENU

Aduan Bagi Perkhidmatan Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam adalah dibawah Agensi SWCORP, anda boleh menyalurkan aduan seperti info berikut :

PERKHIDMATAN

PERINCIAN

KEKERAPAN

Perkhidmatan Kutipan Sisa Pepejal (2+1)

Sisa Dapur,Sisa Makanan, Bahan-Bahan Kotor Dan Lampin Pakai Buang

2 kali seminggu (rujuk Papan Tanda Jadual Taman Perumahan)

Barang Kitar Semula, Sisa Pukal Dan Sisa Kebun

1 kali seminggu (rujuk Papan Tanda Jadual Taman Perumahan)

Perkhidmatan Pembersihan Awam

Longkang Awam

1 kali sebulan

Pemotongan Rumput di Tempat Awam

2 kali sebulan

Portal Aduan

www.aduansisa.my

 

Talian Aduan

1-800-88-7472

Telefon

07-2226476

Web Rasmi

www.swcorp.gov.my

Kemaskini Terakhir: Isnin, 5 Disember 2022 - 9:22am