MENU

PIAGAM PELANGGAN MAJLIS PERBANDARAN KLUANG

 

BIL. AKTIVITI

TEMPOH

(HARI BEKERJA)

PERATUS PENCAPAIAN
1 PERMOHONAN PELAN RUMAH KEDIAMAN/KEDAI 37 HARI 100%
2 PERMOHONAN PELAN UBAHAN DAN TAMBAHAN (TIDAK BERISIKO) 14 HARI 61%
3 PERMOHONAN PELAN UBAHAN DAN TAMBAHAN BANGUNAN KILANG (BERISIKO) 37 HARI 100%
4 PERMOHONAN PELAN PERUMAHAN/KOMPENI BERISIKO 37 HARI 100%
5 PERMOHONAN PERMIT TUTUP JALAN, PEMASANGAN KANOPI, MELETAKKAN KENDERAAN BERAT 7 HARI 100%
6 PERMOHONAN PELAN INFRASTRUKTUR 37 HARI 100%
7 PERMOHONAN CADANGAN PEMAJUAN 38 HARI 70.31%
8 PERMOHONAN PELAN LANDSKAP 38 HARI 100%
9 PERMOHONAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN (TIDAK BERISIKO) 1 HARI 100%
10 PERMOHONAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN (BERISIKO) 14 HARI 100%
11

PERMOHONAN BAYARAN BALIK WANG AMANAH

(Dokumen Tuntutan Lengkap Dan Diperakui)

14 HARI 91%
12 PENYERAHAN BIL CUKAI HARTA TIDAK LEWAT DARI 25HB JAN/25HB JULAI 90%
13

PENYERAHAN NOTIS TUNTUTAN

14 HARI 96%
14

PENILAIAN BANGUNAN

i) Pegangan Individu

ii) Pegangan Taman Perumahan

 

30 HARI

90 HARI

 

100%

15 BANTAHAN NILAIAN 14 HARI 100%
16 PERMOHONAN ELAUN KEKOSONGAN BANGUNAN (REMISI) 14 HARI 100%
17 PERMOHONAN PINDAH MILIK HARTA 3 HARI 100%
18 MAKLUMBALAS ADUAN YANG DITERIMA KEPADA PENGADU 1 HARI 90.24%
JUMLAH 89.40%