MENU
Senarai Nombor Telefon Mengikut Jabatan Di Majlis Perbandaran Kluang
Bil Jabatan/Bahagian/Unit No. Telefon
1 Jabatan Kejuruteraan 07-7771448
2 Jabatan Kawalan Bangunan 07-7771461
3 Jabatan Kewangan  
a. Wisma MPK 07-7771413
b. Semakan Cukai (Pej. MPK di Jln Pej. Kerajaan) 07-7771466
4 Jabatan Kesihatan dan Pelesenan  
a. Bahagian Pelesenan  
   - Pejabat 07-7771443
   - Kaunter 07-7771413
b. Bahagian Inpektorat 07-7771912
c. Bahagian Kesihatan Awam 07-7771604
5 Jabatan Penguatkuasaan dan Letak Kereta  
a. Kaunter Wisma 07-7771606
b. Pejabat Penguatkuasa di Jln Pej. Kerajaan 07-7715603
c. Unit Tunggakan Hasil 07-7771111
  07-7767703
6 Jabatan Perancangan Bandar dan Landskap  
a. Bahagian Kawalan Perancangan 07-7771463
b. Bahagian Landskap 07-7771603
7 Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta  
a. Bahagian Penilaian 07-7771460
b. Bahagian Pengurusan Harta 07-7771464
8 Jabatan Khidmat Pengurusan  
a. Bahagian Sumber Manusia 07-7771473
b. Bahagian Pentadbiran Am 07-7771469 / 1405
c. Bahagian Teknologi Maklumat 07-7771401
9 Unit Komunikasi Korporat dan Kemasyarakatan  
a. Unit Komunikasi Korporat 07-7771401/1402
b. Unit Kemasyarakatan 07-7771670
c. Unit Perpustakaan Awam  07-7771611 (Dewasa)
  07-7771614 (Kanak-Kanak)
10 Unit Undang-Undang 07-7771720
11 Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB) 07-7734344
12 Unit Pusat Sehenti (OSC) 07-7771423
13 Unit Audit Dalam 07-7771472
Kemaskini Terakhir: Selasa, 21 September 2021 - 12:48pm