MENU

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat yang berkelayakan untuk sebutharga kerja-kerja menyediakan laporan penialain untuk tujuan nilaian pasaran bagi maksud kadaran pegangan ladang Kelapa Sawit di Mukim Kluang. 

Klik muat turun iklan