MENU
No. Officer Name Telephone Number Department Name
1

Sr. Muhamad Haii Bin Abu Hassan

email : mhaii@mpkluang.gov.my

07-7771408 Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
2

En. Zainal Abidin Bin Ibrahim

email : zainalabidin@mpkluang.gov.my

07-7771406 Jabatan Kejuruteraan Awam
3

Dr. Enida binti Daud

email : enidadaud@mpkluang.gov.my

07-7771457 Unit Audit Dalam
4

Ts. Mohamad Shahrudin Bin Rosdi

email : shahrudinrosdi@mpkluang.gov.my

07-7771461 Jabatan Kawalan Bangunan
5

Encik Mohd Redza Bin Abu Bakar

email : redza@mpkluang.gov.my

07-7771472 Jabatan Kewangan
6

TPr. Iskandar Bin Suparlan

email :  is260970@mpkluang.gov.my

07-7771411 Jabatan Perancangan dan Lanskap 
7

Cik Ayu Amera binti Mohamed

email : ayuamera@mpkluang.gov.my

07-7771720 Unit Undang-Undang
8

Cik Faeizah binti Norjinal

email : faeizah@mpkluang.gov.my

07-7771479 Unit Pusat Sehenti (OSC)
9

Puan Siti Maisarah Binti Sewandi

email : sitimaisarah@mpkluang.gov.my

07-7771478 Jabatan Khidmat Pengurusan
(Sumber Manusia & Pentadbiran)
10

Ts. Rafidah Binti Rahmat

email : rafidahrahmat@mpkluang.gov.my

07-7767407 Bahagian Teknologi Maklumat
11

-

07-7715603 Jabatan Penguatkuasaan dan Keselamatan  
12

-

07-7734344 Pesuruhjaya Bangunan (COB)
13

Encik Mohd Hisham Bin Mulyoto

email : hishammulyoto@mpkluang.gov.my

07-7771443 Jabatan Kesihatan Awam dan Pelesenan
14

Encik Mohd Nor Faizal Bin Samad

email :  faizalsamad@mpkluang.gov.my

07-7771401 Unit Komunikasi Korporat dan Kemasyarakatan