MENU

Majlis Perbandaran Kluang berjanji untuk memberi perkhidmatan yang cepat dan cekap kepada pelanggan tanpa mengorbankan kualiti dan kuantiti.

  • Kami akan memproses permohonan atau permintaan mengikut kemampuan kami sebagaimana berikut :

Aduan Awam

1.     Aduan pelanggan akan diselesaikan dalam tempoh minimum 7 hari dan maksimum 14 hari selepas menerima aduan, jika tidak melibatkan kos yang tinggi

Permohonan Kelulusan Pelan Kemajuan

1.     Permohonan pelan kemajuan akan diluluskan dengan syarat ianya mematuhi kehendak Jabatan yang terlibat dan disertakan dengan semua dokumen yang lengkap. Kelulusan Pemohon seperti berikut :

a.    Pelan Kebenaran Merancang        = 57 Hari

b.    Pelan Bangunan                           =  37 Hari

c.    Pelan Infrastruktur                       = 37 Hari

d.    Pelan Landskap                           = 37 Hari

e.    Pelan Permohonan Serentak       = 69 Hari

Permohonan Kelulusan Lesen

1.   Permohonan untuk kelulusan lesen tidak berisiko dalam tempoh 1 hari bekerja.

2.   Permohonan untuk kelulusan lesen berisiko dalam tempoh 14 hari bekerja

Penghantaran Bil Cukai Harta

1.   Bil cukai harta akan disampaikan kepada pemilik pegangan tidak lewat pada 25 Januari dan 25 Julai setiap tahun.

Permohonan Kelulusan Pelan Ubahan/Tambahan

1. Permohonan kelulusan pelan ubahan dan tambahan akan dipertimbangkan dalam tempoh 14 hari.

2. Permohonann kelulusan permit-permit sementara (meletak kenderaan berat), memasang kanopi dan penutupan jalan) akan dipertimbangkan dalam tempoh 7 hari.

  • 1
Kemaskini Terakhir: Isnin, 28 September 2020 - 7:22am