MENU

UNDANG-UNDANG KECIL YANG DIGUBAL DI BAWAH AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976 (AKTA 171)

1. Undang-Undang Kecil PelesenanTred, Perniagaan, Perindustrian Dan Profesyen (Majlis Daerah Kluang Utara) 1981

2. Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan( Majlis Perbandaran Kluang)2012

3. Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan (Majlis Perbandaran Kluang)2012  

4. Undang-Undang Kecil Penjaja (Majlis Perbandaran Kluang)2012

5. Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan Dan Pelupusan Sampah Sarap (Majlis Daerah Kluang Utara ) 1985

6. Undang-Undang Kecil Iklan (Majlis Perbandaran Kluang)2012

7. Undang-Undang Kecil Pasar-Pasar (Majlis Perbandaran Kluang)2012

8. Undang-Undang Kecil Mencegah Kekotoran (MajlisPerbandaran Kluang)2012

9. Undang-Undang Kecil Iklan Pilihanraya (MajlisDaerah Kluang Utara) 1990

10. Undang-Undang Kecil Haiwan Merayau (Majlis Daerah Kluang Utara) 1995

11. Undang-Undang Kecil Taman  (MajlisDaerah Kluang Utara) 1987

12. Undang-Undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (MajlisPerbandaran Kluang) 2012 

13.Undang-Undang Kecil Kedai Gunting Rambut Dan Pendandan Rambut (Majlis Perbandaran Kluang ) 2012

14.Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing (Majlis Daerah Kluang Utara) 1995 

Kemaskini Terakhir: Isnin, 18 Januari 2021 - 8:03am