MENU

Jom suarakan pandangan anda di dalam Program Publisiti & Penyertaan Awam Rancangan Tempatan Daerah Kluang 2030 (Penggantian).

BORANG BANTAHAN AWAM

Orang ramai boleh membuat semakan Draf Laporan Rancangan Tempatan Daerah Kluang 2030 (Penggantian) mulai 15 November 2020 sehingga 15 Disember 2020.

Ringkasan Laporan Rancangan Tempatan Daerah Kluang 2030 (Penggantian) boleh dirujuk di Portal Rasmi Majlis Perbandaran Kluang atau di lokasi terpilih yang ditetapkan.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Draf RTD Ini Juga Boleh dilayari di http://epublisiti.townplan.gov.my/publisiti/?p=1126

Sumber : Jabatan Perancangan Bandar Dan Landskap

                                         draf_rkk

Kemaskini Terakhir: Selasa, 24 November 2020 - 12:58pm