MENU

Pihak Majlis Perbandaran Kluang ada menyediakan perkhidmatan aduan secara online iaitu Feedback Management System. Untuk itu, segala aduan boleh dimasukkan ke dalam sistem tersebut.

Klik sini untuk ke "Feedback Management System"