MENU

Bahagian Penguatkuasaan

Objektif

  • Melancarkan lagi tugas-tugas penguatkuasaan dan memastikan setiap tindakan yang diambil mengikut peraturan dari segi perundangan.

  • Membantu semua bahagian bagi menguatkuasakan undang-undang M.P.K.

  • Mendidik dan mengujudkan masyarakat yang berdisiplin bagi menjamin kebersihan dan meningkatkan kualiti hidup.

Fungsi

  • Menguatkuasakan undang-undang terhadap semua kesalahan dibawah undang-undang majlis perbandaran kluang.

  • Mengawal dan memastikan segala harta majlis di dalam keadaan baik dan selamat.

  • Memberi kesedaran kepada masyarakat kluang supaya lebih bertanggungjawab dan mempunyai kesedaran sivik terhadap kualiti hidup dan alam sekitar.

  • Menjadikan bandar kluang sebuah bandar yang bersih, indah serta tersusun melalui cara penguatkuasaan undang-undang.

  • Menyelesaikan masalah-masalah penduduk berlandaskan undang-undang yang digunapakai melalui tindakan penguatkuasaan yang cepat, jitu, tepat dan mesra rakyat.